Προβολή του Project

..:: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ LIVE ::.. ΝΕΥΡΑΠΡΑΞΙΑ

Ψηφίστε το Project

ΝΕΥΡΑΠΡΑΞΙΑ

Προβολές

465

βαθμοί

57

ψήφοι

17

3.4

Rate

αναρτήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2014 από

                             Νευραπραξία

 

ΟρισμÏŒς

 Ονομάζεται η διακοπή της λειτουργιάς του νεύρου χωρίς την ύπαρξη ανατομικής βλάβης του νευράξονα. Συνήθως οφείλεται σε πίεση ή σε ένα ελαφρύ τραυματισμÏŒ του νεύρου και δεν υπάρχει πλήρης απÏŽλεια της αισθητικÏŒτητας. Η βλάβη είναι προσωρινή και συνήθως αυτοΐάται σε χρονικÏŒ διάστημα μερικÏŽν ωρÏŽν μέχρι και μερικÏŽν εβδομάδων ανάλογα την ένταση του τραυματισμού.

 

ΣυμπτÏŽματα

 Συνήθως  έχουμε  κινητική  αδυναμÎ¯α  Î®  παράλυση ενÏŽ  η  αισθητική  λειτουργÎ¯α  παραμένει  φυσιολογική  Î®  λίγο  επηρεασμένη.

ΤρÏŒποι αντιμετÏŽπισης

  Η μοναδική φροντίδα που μπορούμε να προσφέρουμε είναι η κινησιοθεραπεÎ¯α  για την διατήρηση της κινητικÏŒτητας της περιοχής  ( άρθρωσης ) μέχρι να αποκατασταθούν τα νεύρα και οι μυς. 


Πίσω