Αρχική Projects Σπουδαστών & Αποφοίτων Εργασία για Έλσα Αγοραστού

Προβολή του Project

..:: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ LIVE ::.. Εργασία για Έλσα Αγοραστού

Ψηφίστε το Project

Εργασία για Έλσα Αγοραστού

Προβολές

1538

βαθμοί

68

ψήφοι

22

3.1

Rate

αναρτήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2012 από

Κομφούζιο με τα δρομολÏŒγια του ΟΑΣΘ


Λίγα 24ωρα πριν την έλευση του Δεκεμβρίου και την πολυσυζητημένη επ’ αÏŒριστον αναστολή των δρομολογίων του ΟΑΣΘ, οι Θεσσαλονικείς δεν έχουν ακÏŒμα συγκεκριμένη εικÏŒνα για το τι πρÏŒκειται να συμβεί τελικά με τον οργανισμÏŒ.

Η διακοπή των δρομολογίων φαίνεται πως θα επηρεάσει άμεσα φοιτητές και μαθητές, οι οποίοι θα αναγκαστούν να ‘’θυσιάσουν’’ μερικές ÏŽρες μαθήματος. ΧαρακτηριστικÏŒ παράδειγμα ο 17χρονος ΓιÏŽργος ÏŒνειρο του οποίου είναι να σπουδάσει στη Σουηδία, για το λÏŒγο αυτÏŒ ο νεαρÏŒς μαθητής κατεβαίνει καθημερινά στο κέντρο προκειμένου να κυνηγήσει το ÏŒνειρÏŒ του μαθαίνοντας τη γλÏŽσσα. Η μεγάλη απÏŒσταση που πρέπει να διανύσει (ΜηχανιÏŽνα - Κέντρο), θα αναγκάσει το νεαρÏŒ αγÏŒρι να αναβάλλει το ÏŒνειρÏŒ του. Φοιτήτριες του Αριστοτελείου δήλωσαν πως θα αναγκαστούν να ‘’κÏŒψουν’’ μαθήματα που ξεκινούν πολύ νωρίς αλλά και αυτά που τελειÏŽνουν πολύ αργά, καθÏŽς ο μÏŒνος τρÏŒπος για να βρεθούν στο πανεπιστήμιο είναι… τα πÏŒδια τους.

Η ακύρωση των δρομολογίων φαίνεται πως θα είναι και η χαριστική βολή στην ήδη νεκρή αγορά του κέντρου, καθÏŽς πολλοί είναι οι πολίτες που δηλÏŽνουν πως πλέον θα κινούνται στην αγορά μÏŒνο για τα απολύτως απαραίτητα. Την ίδια στιγμή πολλοί είναι οι εργαζÏŒμενοι που δηλÏŽνουν ανήσυχοι για το μέλλον της εργασίας τους, καθÏŽς η προέλευσή τους στο τÏŒπο εργασίας τους θα γίνεται μάλλον καθυστερημένα. ÎŒσο για τη χρήση αυτοκινήτου η τιμή της βενζίνης κάνει τη συζήτηση μάλλον απαγορευτική…

Κοινή παραδοχή ÏŒλων των πολιτÏŽν είναι πως η πιθανή διακοπή των δρομολογίων θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην καθημερινÏŒτητά τους, γεγονÏŒς που τους εξαγριÏŽνει περαιτέρω, αναλογιζÏŒμενοι και την τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χÏŽρας.

ΓριβÏŒπουλος Γιάννης


Πίσω