Αρχική Projects Σπουδαστών & Αποφοίτων Αυτοματισμός για Εμφιάλωση

Προβολή του Project

..:: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ LIVE ::.. Αυτοματισμός για Εμφιάλωση

Ψηφίστε το Project

Αυτοματισμός για Εμφιάλωση

Προβολές

1067

βαθμοί

88

ψήφοι

27

3.3

Rate

αναρτήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2013 από

Αυτοματισμός για Εμφιάλωση γάλακτος σε Βιομηχανική μονάδα.

ΑυτοματισμÏŒς για Εμφιάλωση γάλακτος σε Βιομηχανική μονάδα. Ο αυτοματισμÏŒς υλοποιήθηκε στο πρÏŒγραμμα LabVIEW. Η εργασία αφορά το μάθημα AυτοματισμÏŽν του Τρίτου εξαμήνου.

Αρχεία


Πίσω