Αρχική Projects Σπουδαστών & Αποφοίτων ευαισθητοποίησης γονέων και στο θέμα της διατροφής

Προβολή του Project

..:: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ LIVE ::.. ευαισθητοποίησης γονέων και στο θέμα της διατροφής

Ψηφίστε το Project

ευαισθητοποίησης γονέων και στο θέμα της διατροφής

Προβολές

950

βαθμοί

0

ψήφοι

0

0.0

Rate

αναρτήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2013 από

Ποιους τρÏŒπους ευαισθητοποίησης γονέων και νηπίων στοθέμα της διατροφής θα προτείνατε;

 

Θα μπορούσαμε να πούμε ÏŒτι η διατροφική ευαισθητοποίηση και η τήρηση ορθÏŽν κανÏŒνων διατροφής μπορεί να πραγματοποιηθεί με πολλά μέσα-τρÏŒπους αρκεί να υπάρξει πολιτική υγείας τέτοια που να προβάλλει ουσιαστικά την αξία και τα οφέλη της σωστής διατροφής και τις επιπτÏŽσεις της στη δημÏŒσια υγεία.

Μπορεί να υπάρξει ευαισθητοποίηση γονέων και νηπίων με διάφορους τρÏŒπους και απÏŒ διάφορους φορείς καθÏŽς επίσης και απÏŒ τη συνεργασία πολίτη – ατÏŒμου, κοινÏŒτητας και πολιτείας. Ενδεικτικά θα προτείναμε τα

παρακάτω:

  • · Ένταξη μαθημάτων διατροφής σε ÏŒλες τις βαθμίδες της

εκπαίδευσης

  • · Ενημέρωση γονέων για την αξία της καλής διατροφής απÏŒ ειδικούς
  • · Προβολή του μεσογειακού μοντέλου διατροφής και ανάπτυξη της μεθÏŒδου progect με θέμα τη διατροφική πυραμίδα στην προσχολική ηλικία
  • · Παιχνίδι ρÏŒλων στην κουζίνα του σπιτιού και γνωριμία των νηπίων με απλές διατροφικές έννοιες, αφού ο πρÏŽτος ΄δάσκαλος είναι ο γονιÏŒς
  • · Δημιουργία γωνιάς υγιεινής διατροφής και θεατρικÏŒ παιχνίδι που σχετίζεται με τη διατροφή στους παιδικούς σταθμούς
  • · Εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής υγείας σε ÏŒλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης σχετικÏŽν με τη διατροφή
  • · Δημιουργία ενημερωτικÏŽν φυλλαδίων απÏŒ τις αρμÏŒδιες υπηρεσίες

για τα οφέλη που προκύπτουν απÏŒ τη σωστή διατροφή και διανομή τους στα σχολεία

  • · Εφαρμογή πραγματικά ισορροπημένης διατροφής στους παιδικούς σταθμούς
  • · Προβολή ταινιÏŽν και χρήση οπτικοακουστικού υλικού σχετικÏŒ με τη διατροφή σε καθημερινή βάση, ενταγμένων στα προγράμματα της προσχολικής αγωγής

 


Πίσω