Προβολή του Project

..:: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ LIVE ::.. Mαρία Μοντεσσόρι

Ψηφίστε το Project

Mαρία Μοντεσσόρι

Προβολές

1220

βαθμοί

14

ψήφοι

4

3.5

Rate

αναρτήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2013 από

Η Μαρία ΜοντεσσÏŒρι ήταν ιταλίδα παιδαγωγÏŒς. ΕπινÏŒησε το μοντεσσοριανÏŒ παιδαγωγικÏŒ σύστημα, γνωστο και ως "μοντεσσοριανή μέθοδος", το οποίο αποτέλεσε πρωτοπορία για την επÏŒχη του και εξακολουθεί να εφαρμÏŒζεται και σήμερα. Η ΜοντεσσÏŒρι γεννήθηκε στο Κιαραβάλλε της ΑνκÏŒνα και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Σαπιέντσα της ΡÏŽμης, απÏŒ ÏŒπου αποφοίτησε ως η πρÏŽτη γυναίκα γιατρÏŒς της πατρίδας της. Μέσα απÏŒ τη παιδιατρική οδηγήθηκε, ως ψυχολÏŒγος και ταλαντÏŒυχος παιδαγωγÏŒς που ήταν, στη προσπάθεια για τη ψυχολογική και νοητική ανάπτυξη του παιδιού, ασχολούμενη αρχικά με παιδιά με νοητική καθυστέρηση ή ειδικές μαθησιακές ανάγκες.

Σημαντική διαφορά με το κλασσικÏŒ σύστημα ειναι η συνύπαρξη των ηλικιÏŽν στον ίδιο χÏŽρο. Τα παιδιά δεν χωρίζονται σε τμηματα, αλλά νοιÏŽθουν πως ανήκουν σε μια πολυμελή οικογένεια, ÏŒπου υπάρχουν μεγαλύτερα και μικρÏŒτερα παιδιά και οι ρÏŒλοι συνεχÏŽς αλλάζουν με φυσικÏŒτητα.

Έφτιαξε παιδαγωγικÏŒ υλικÏŒ προσαρμοσμένο στις ανάγκες του παιδιού για ÏŒλα τα μαθήματα. Ο σεβασμÏŒς στη προσωπικÏŒτητα του παιδιού είναι η πρÏŽτη αρχή της μεθÏŒδου, και έπειτα η ελευθερία που θα βγει απÏŒ τη πειθαρχία. Άλλες αρχές της μοντεσσοριανής μεθÏŒδου είναι η εσωτερική και εξωτερική τάξη στη συγκρÏŒτηση του ανθρÏŽπου, ο σεβασμÏŒς στο έμψυχο και άψυχο περιβάλλον, η ατομική προσπάθεια αλλά και η καλή συνεργασία με τον κÏŒσμο του περιβάλλοντος, η μάθηση μέσω της έρευνας κ.α. Για να ειναι ένα παιδί χαρούμενο και υγιές, θέλουμε να αναπτυχθεί κοινωνικά, γνωστικά, συναισθηματικά και σωματικά. 

Άρα τα αποτελέσματα της ΜεθÏŒδου ΜοντεσσÏŒρι είναι παιδιά που διαθέτουν αυτοπειθαρχία, αυτοσυγκέντρωση, προσαρμÏŒζονται εύκολα, συνεργάζονται, εκφράζονται με ειλικρίνεια και σεβασμÏŒ, παίρνουν πρωτοβουλίες και αποφάσεις, βρίσκουν χαρά στη δημιουργία και στη ζωή.

Σήμερα ο Διεθνλης οργανισμÏŒς που δημιουργήθηκε (Association Montessori International) καθοδηγεί και εποπτέυει τα Μοντεσσοριανά Σχολεία σε ÏŒλο το κÏŒσμο. Στην ΕυρÏŽπη, στις Η.Π.Α, στον Καναδά, στην Αφρική και στην Ασία ÏŒπως και σε δεκάδες ακÏŒμα κράτη λειτουργούν σήμερα Μοντεσσοριανά σχολεία.

 

Ναταλία Ζ.

Τα βίντεο του Project


Πίσω