Προβολή του Project

..:: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ LIVE ::.. Νευραπραξία

Ψηφίστε το Project

Νευραπραξία

Προβολές

2149

βαθμοί

59

ψήφοι

17

3.5

Rate

αναρτήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2014 από

ΝΕΥΡΑΠΡΑΞΙΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ: Η νευραπραξία ανοίκει στις μονονευροπάθειες, είναι η παροδική διακοπή της λειτουργίας ενÏŒς νεύρου που μπορεί να διαρκέσει απÏŒ λιγά λεπτά εÏŽς μέρες ή και βδομάδες ανάλογα με την ένταση του τραυματισμού και δεν συνοδεύεται απÏŒ εκφύλιση.

ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ; Οφείλεται σε προσωρινή βλάβη του νευράξονα. Είναι συνήθως αποτέλεσμα άμεσης πλήξης ή παρατεταμένης πίεσης. Πρακτικά, συμβαίνει μία τοπική απομυελίνωση στο νεύρο και διακοπή της αγωγής των ερεθισμάτων (σιωπή του νεύρου). Κεντρικά ÏŒμως και περιφερικά της βλάβης, το νεύρο παραμένει τελείως φυσιολογικÏŒ.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ: Οι ασθενείς αναφέρουν μούδιασμα, βάρος ή κάψιμο. Συνήθως έχουμε κινητική αδυναμία ή παράλυση περιφερικά της βλάβης, ενÏŽ η αισθητική λειτουργία παραμένει φυσιολογική ή λίγο επηρεασμένη. Εξαιτίας της μυÏŠκής αδυναμίας και της αδυναμίας της κίνησης ακολουθεί η εμφάνιση μυÏŠκÏŽν ατροφιÏŽν. ΑυτÏŒ συμβαίνει γιατί ο μυς που δεν εργάζεται χάνει γρήγορα τον ÏŒγκο του. Η δυσκαμψία των αρθρÏŽσεων ακολουθεί την περιορισμένη χρήση και το τελικÏŒ αποτέλεσμα είναι μια συνολική λειτουργική ανεπάρκεια του άκρου. Η νευραπραξία είναι η καλοηθέστερη μορφή νευρικής βλάβης μιας και η παράλυση που προκαλείται είναι συνήθως ατελής. Η αγωγιμÏŒτητα του νεύρου περιφερικά της βλάβης διατηρείται και οι παράλυτοι μύες αντιδρούν στον ηλεκτρικÏŒ ερεθισμÏŒ ÏŒπως και οι φυσιολογικοί.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ: Η διάγνωση τίθεται απÏŒ την κλινική εξέταση. Η κλινική εικÏŒνα απÏŒ μÏŒνη της θέτει την ένδειξη για την αποκατάσταση του τραυματισμού ενÏŒς νεύρου. Η μÏŒνη εξέταση που μπορεί να αναδείξει μια νευρική βλάβη είναι το ηλεκτρομυογράφημα. Καθίσταται ÏŒμως θετικÏŒ μετά την 3η εβδομάδα απÏŒ τον τραυματισμÏŒ. Αυτή η γνÏŽση είναι πολύ σημαντική, καθÏŽς είναι δυνατÏŒν να καθυστερήσει η αποκατάσταση ενÏŒς νεύρου επειδή το ηλεκτρομυογράφημα είναι φυσιολογικÏŒ. Μετά την 3η εβδομάδα το ΗΜΓ είναι σε θέση να αναγνωρίσει μια νευραπραξία. ΑργÏŒτερα δύναται να παρακολουθήσει την πορεία και τον βαθμÏŒ της ανανεύρωσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:ΧαρακτηριστικÏŒ παράδειγμα νευραπραξίας είναι η παράλυση του χεριού, κυρίως ÏŒσο αφορά την έκταση, μετά απÏŒ πολύωρο ύπνο συνήθως υπÏŒ την επήρεια αλκοÏŒλ, λÏŒγω της πάρεσης του κερκιδικού νεύρου (ΝÏŒσος του Σαββατοκύριακου). Άλλο παράδειγμα είναι η δυσλειτουργία του χεριού μετά απÏŒ μακρά χρήση πατερίτσων, που ασκούν πίεση των νεύρων στην περιοχή της μασχάλης. Πάρεση νεύρων συμβαίνει σχετικά συχνά και κατά την στιγμή ενÏŒς κατάγματος ή εξαρθρήματος απÏŒ την άμεση πλήξη του νεύρου ή και κατά την ανάταξη αυτού. Εμφανίζεται επίσης και κατά την διάρκεια χειρουργικÏŽν επεμβάσεων, απÏŒ τους διεγχειρητικούς χειρισμούς των νεύρων.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Στη νευραπραξία αυτÏŒ που πρέπει να κάνουμε είναι να περιμένουμε. Η βλάβη αποκαθίσταται μÏŒνη της ενÏŽ ο ασθενής υποβάλλεται σε ένα πρÏŒγραμμα φυσιοθεραπείας που περιλαμβάνει την εκτέλεση ασκήσεων με σκοπÏŒ να προλάβουμε τη δυσκαμψία των αρθρÏŽσεων λÏŒγω της ελλείψεως κίνησης, την ατροφία και τη συρρίκνωση των μυÏŽν. Έτσι ÏŒταν αποκατασταθεί η λειτουργία του νεύρου, οι μύες και οι αρθρÏŽσεις βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

http://www.hand-surgery.gr

http://www.care.gr

Νευρολογία Ευαγγελία Δ. Μαρκούση - Β. ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ


Πίσω