Εγγραφή Σπουδαστή

Επώνυμο *

Να συμπληρωθεί όπως αναγράφεται
 στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο
Όνομα *

Να συμπληρωθεί όπως αναγράφεται
 στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο
Email *
Έδρα Σχολής *
Κωδικός Πρόσβασης *
Επαλήθευση Κωδικού Πρόσβασης *

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά!
Αμέσως μετά την εγγραφή σας θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα για την επαλήθευση του email σας.
Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για την είσοδο σας και τη προβολή των ηλεκτρονικών σημειώσεων.
Σε περίπτωση που δε λάβετε το μήνυμα επαλήθευσης επικοινωνήστε :
α) τηλεφωνικά στο 2310 226 318
β) μέσω email, με την αναφορά του προβλήματος σας, στο dkaradimos@delta.edu.gr